You are here: Home >Archive for the ‘budynki’ Category

Sławin

Skromny dwór z około 1870 roku, parterowy, nakryty dachem naczółkowym, z oryginalnym gankiem arkadowym na osi z końca XIX wieku. Łuk jego środkowego przęsła wykrojony został w późnogotycki ośli grzbiet. Ganek zwieńczony trójkątnym naczółkiem. W 1336 roku wzmiankowany jest Wawrzyniec ze Sławina. W XVI wieku własność Szyszkowskich, następnie Sokołowskich, potem ojców jezuitów z Kalisza, a […]

Wierzbiczany

Dla ówczesnego właściciela Richarda von Roya zapewne Fryderyk August Stuler, doskonały ? bardzo popularny w Wielkopolsce ? berliński architekt, wybudował w latach 1845-1846 pałac w Wierzbiczanach. Jest on bardzo dobrym przykładem XIX-wiecznej koncepcji włoskiej willi renesansowej: dość surowa bryła raczej pozioma niż pionowa, linie horyzontalne i wertykalne, brak ?barokowych? linii falistych, otwarcie na otoczenie niskim […]

Święciechowa

Dwór parterowy, bez większego charakteru i artystycznych aspiracji, z kondygnacją mezzaninową i dużym piętrowym ryzalitem górującym nad głównym korpusem, nakryty dachem dwuspadowym, zbudowany w drugiej połowie XIX wieku. Z boku piętrowa przybudówka. Święciechowa od XI wieku była własnością opactwa benedyktyńskiego w Lubiniu. Po rozbiorach skonfiskowana została przez rząd pruski, który ? jak paser paserowi ? […]

Studzieniec

Wśród zaledwie kilkudziesięciu dobrze zachowanych polskich dworów z czasów saskich Studzieniec zajmuje miejsce poczesne. Obok Siedmiorogowa czy Krzycka Wielkiego przypomina epokę, która nie bez racji uchodziła za okres mlekiem i miodem płynący w historii Polski. Był to jeden z najdłuższych, bo prawie pół wieku trwający, okres bez wojny, gdy Polska bogaciła się na dostawach dla […]

Architektura dworów

Częścią wkładu wielu zamożnych rodzin była architektura polskich dworów, niepowtarzalna, wywodząca się jeszcze z tradycji renesansowych dworów obronnych. Ich wspomnieniem były piękne alkierze ? ozdoba każdej okazalszej sarmackiej siedziby epoki saskiej. To o życiu w takich domach mówiło przysłowie: ?Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa?. I chociaż w tym oddaniu się gospodarstwu, a […]

Własność Mielżyńskich

W XVIII wieku własność Mielżyńskich. W XIX i XX wieku aż do drugiej wojny światowej w rękach Sczanieckich. Tu urodził się Michał Sczaniecki (1910-1977), historyk, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w latach 1962-1964 dyrektor Instytutu Zachodniego. Józef Sczaniecki (ur. 1907), syn Władysława, ostatniego właściciela Łaszczyna, zginął w bitwie nad Bzurą w 1939 roku. Natomiast córka, Maria Krzysztoporska, wywieziona w głąb Rosji, straciła podczas transportu dwójkę dzieci. Andrzej Maria Sczaniecki z Łaszczyna (1908-1996), emigrant w Londynie, był odznaczony między innymi Komandorią św. Sylwestra oraz krzyżem oficerskim Polonia Restituta. [...]
Read User's Comments

Karmin w źródłach

Karmin występuje w źródłach co najmniej od 1395 roku. Gniazdo Karmińskich herbu Wczele. W XVI wieku własność Sośnickich i Twardowskich, w XVII Koźmińskich, w XVIII Sokolnickich i Gorzeńskich, którzy pozostawali właścicielami Karmina jeszcze do 1846 roku. Później majątek znajdował się w rękach Potworowskich, Sczanieckich, Wężyków, wreszcie Turnów i w końcu od 1927 roku Zofii z Turnów i Edwarda Morawskich. Synem Zofii i Edwarda jest urodzony w 1929 roku kawaler maltański Roger Morawski. W roku 1939 Karmin był własnością Zofii z Turnów i Edwarda Morawskich. Majątek w 1926 roku liczył 1248 hektarów i miał gorzelnię. [...]
Read User's Comments

Powstanie Popowa

Popowo-lgnacewo istniało już przed 1523 rokiem, kiedy to składało dziesięcinę proboszczowi św. Michała w Gnieźnie. Natomiast proboszcz w Kołdrąbie pobierał stąd tytułem mesznego, to znaczy obowiązkowo przez proboszcza odprawianej mszy św. w intencji obowiązkowo płacących, po wiertelu pszenicy i owsa z tanu kmiecego i po wiertelu owsa od zagrodników. W 1793 roku własność Jana Gozimirskiego, skarbnika gnieźnieńskiego. W XIX wieku Popowo-lgnacewo było własnością Drzeńskich, w tym, w 1881 roku, Szymona Drzeńskiego. W 1887 roku należało już do Towarzystwa „Kaiser Wilhelm-Spende”. W 1926 roku własność Laskowskich, a w 1938 roku Saskowskich. [...]
Read User's Comments
art budynki srebrna gora laszczyn jarogniewice owinska poczatki zabiczyna g 2 art budynki g 2 karmin obudno gultowy kakolewo konin g 3 art budynki g 3 mikoszki popowo ignacewo rojeczyn wielowies mosciejewo g 4 art budynki g 4 historia jarocina jarocin nierzychowo wlasciciele pakoslawia pakoslaw g 5 art budynki g 5 polazejewo zbietka wilkowo polskie szyplow swadzim g 6 art budynki g 6 chechel obra starkowiec wolsztyn komorowo historia miasta g 7 art budynki g 7 zakrzew siedmiorogow okolica siedmiorogowa otorowo miejscowosc ossowskich g 8 art budynki g 8 dzieje zajaczkowa karczewo jablonna wlasciciele majatku pareczewo g 9 art budynki g 9 racot plan budowli redgoszcz poczatki rokosowa wloszakowice g 10 art budynki g 10 zbaszyn wyskoc pepowo chociszewice napachanie lusowko g 11 art budynki g 11 grotkowo klonowiec wazne dzieje poczatki lewkowa budowa palacu g 12 art budynki g 12 lewkow poczatki wojnowa zielona gora wojnowo uscikowo g 13 art budynki g 13 trzcinica wielkosc majatku trzebiny szczury wlasciciele dworu g 14 art budynki g 14 pomarzanowice jankowscy helenowo gutow wlasnosc kosciana g 15 art budynki g 15 bonikowo boczkow czarnotki ciolkowscy ciolkowo g 16 art budynki g 16 trebaczow stary sielec wyglad dworu wielen polnocny historia wielenia g 17 art budynki g 17 kowalew kaczkowo grocholin wyglad palacu piotrkowice g 18 art budynki g 18 poznan piotrowo nowy wlasciciel rozbudowa dworu wroniawy zelice g 19 art budynki g 19 slawin wierzbiczany swieciechowa studzieniec architektura dworow g 20 art budynki g 20 sokolowice rusko rozpetek niszczenie rezydencji wrzesnia opieszyn domy szkieletowe pod klucz wizualizacja danych na mapie wdmuchiwanie celulozy szkiełkowanie aluminium wzorcowanie siłomierza ceny transferowe dokumentacja cięcie wodą waterjet ogrodzenia panelowe cieszyn wzorcowanie dynamometru chłodnictwo pomorskie