Trzcinica

Dwór w tak zwanym stylu polskim, parterowy, z piętrem mieszkalnym ukrytym w wysokim dachu łamanym, z pseudoalkierzami i gankiem o dwóch parach kolumn dźwigających taras pierwszego piętra, nad którym wystawka. Dwór bardziej nawiązuje do baroku niż klasycyzmu, mieszcząc się jednakże w ramach pojęcia stylu polskiego, który stanowił swoiste połączenie neobaroku z neoklasycyzmem. Zbudowany na początku XX wieku, może krótko po pierwszej wojnie. Podobnie jak Chocicza wzniesiona w 1920 roku, jest ciekawym przykładem przejmowania przez Niemców wzorów polskich.

Trzcinicę klasztorowi św. Wincentego we Wrocławiu nadał we wczesnym średniowieczu Piotr Włost, zwany Duniniem. Tę darowiznę potwierdził w 1149 roku książę Bolesław Kędzierzawy, a potem papież Celestyn III i Innocenty III. W 1360 roku biskup wrocławski Przecław przekazał Trzcinicę w dożywocie kanonikowi poznańskiemu Stefanowi Gromassy. Potem własność prywatna. W 1580 roku dziedzicem był Jan Trzciński. W rękach Trzcińskich wieś pozostawała do 1812 roku, kiedy to Ignacy Trzciński zamienił ją z baronem von Knobelsdorffem na Biskupice na Śląsku. Od tego czasu w rękach niemieckich. W 1881 roku właścicielem Trzcinicy był Max Werner.

Trzcinica w 1939 roku była własnością Niemca Maksymiliana Blaua. Majątek w 1926 roku liczył 300 hektarów.

Wielkość majątku

Trzebiny pojawiają się w dokumentach co najmniej od XIV wieku, kiedy to w 1360 roku występował Wierzbięta z Trzebin. Od XV do XVII wieku własność Kromnów Trzebińskich i Przybyszewskich oraz w części Piotrowskich. W 1676 roku Krystyna Przybyszewska wniosła w posagu Trzebiny Janowi Gurowskiemu, staroście kościańskiemu, późniejszemu kasztelanowi poznańskiemu. W latach 1730-1769 miejscowość należała do Nieżychowskich, a od 1769 roku do Jana Lipskiego, oboźnego wielkiego koronnego. W 1834 roku własność Karola Schmidta, a w 1860 barona Ferdynanda von Leesen. W rękach jego potomków Trzebiny dotrwały aż do drugiej wojny światowej.

W 1939 roku Trzebiny należały do Niemca barona Eberharda von Leesen. Majątek w 1926 roku liczył 1026 hektarów i miał gorzelnię.

Trzebiny

W latach 1680-1690 dla zamożnej rodziny wielkopolskiej Gurowskich wybudowany został w Trzebinach pałac, być może według planów aktywnego w Wielkopolsce architekta włoskiego Jana Catenazziego. Po 1860 roku został on gruntownie przebudowany, utworzono dziedziniec wewnętrzny i dano nowy wystrój elewacjom zewnętrznym. Po drugiej wojnie światowej pałac zdewastowano, a następnie wyremontowano. Piętrowy, na rzucie prostokąta, z alkierzami czy raczej niskimi, płasko ściętymi wieżami na wszystkich czterech narożnikach. Zewnętrzne elewacje rozczłonkowane pilastrami w wielkim porządku, pośrodku dłuższych elewacji portale barokowe z końca XVII wieku zamknięte półkoliście. Nad jednym z portalów herb Rola oraz herb Pomian Nieżychowskich w kartuszu z drugiej ćwierci XVIII wieku, nad innym kartusz z końca XIX stulecia z herbem baronów von Leesen.

Szczury

Być może po wojnie pozbawiony dekoracji dwór z lat 1923-1925, parterowy, bardzo wysoko podpiwniczony, nakryty dachem łamanym polskim, z wystawką dachową na osi i niepięknymi okienkami mansardowymi po obu stronach. Wejście poprzedzone umieszczonym na wysokiej podmurówce gankiem kolumnowym niosącym balkon.

Szczury występują w dokumentach co najmniej od 1403 roku. W XV wieku należały do Szczurskich herbu Korab, a w kolejnych wiekach do wielkiej liczby właścicieli cząstkowych. Co najmniej od 1789 roku cała wieś była już w rękach Koźmińskich, potem na krótko Rychlewskich, w latach 1806-1898 Skórzewskich, następnie i aż do drugiej wojny światowej ? Lipskich z Lewkowa. Od 1927 roku właścicielem Szczurów był Józef Lipski (1894-1958), który w latach 1934-1939 był ambasadorem RP w Berlinie, w 1940 żołnierzem w kampanii francuskiej, za co odznaczony został Croix de Guerre. Później walczył jako żołnierz II Korpusu we Włoszech.

W 1939 roku Szczury były własnością Józefa Lipskiego. Majątek w 1926 roku liczył 715 hektarów.

Właściciele dworu

Pomarzanowice w 1388 roku nadał król Władysław Jagiełło Ekhardowi z Watdowa. W XVII wieku należały do Żdżarskich, pod koniec XVIII wieku do Skórzewskich, a w XIX do Jackowskich, w tym do Maksymiliana Jackowskiego (1815-1905), pierwszego patrona Kółek Włościańskich w Poznańskiem, wielkiego krzewiciela wiedzy rolniczej oraz zdrowych zasad hierarchii społecznej i wiary katolickiej wśród ludu. Był on jednym z głównych autorów zwycięstwa Polaków w ?najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy? przeciw Niemcom, a szczególnie Prusakom. Jego syn Mieczysław, uczeń gimnazjum poznańskiego, poległ w powstaniu styczniowym, w bitwie pod Ignacewem 8 maja 1863 roku. Po Maksymilianie Jackowskim Pomarzanowice objął jego syn Tadeusz (1859-1924), równie jak ojciec aktywny na polu społecznym i gospodarczym, tajny szambelan Piusa X, prezes Centralnego Towarzystwa Gospodarczego w Wielkim Księstwie Poznańskim. Później majątek przejął jego syn Tadeusz junior (ur. 1889), dyplomata, poseł RP w Brukseli.

art budynki srebrna gora laszczyn jarogniewice owinska poczatki zabiczyna g 2 art budynki g 2 karmin obudno gultowy kakolewo konin g 3 art budynki g 3 mikoszki popowo ignacewo rojeczyn wielowies mosciejewo g 4 art budynki g 4 historia jarocina jarocin nierzychowo wlasciciele pakoslawia pakoslaw g 5 art budynki g 5 polazejewo zbietka wilkowo polskie szyplow swadzim g 6 art budynki g 6 chechel obra starkowiec wolsztyn komorowo historia miasta g 7 art budynki g 7 zakrzew siedmiorogow okolica siedmiorogowa otorowo miejscowosc ossowskich g 8 art budynki g 8 dzieje zajaczkowa karczewo jablonna wlasciciele majatku pareczewo g 9 art budynki g 9 racot plan budowli redgoszcz poczatki rokosowa wloszakowice g 10 art budynki g 10 zbaszyn wyskoc pepowo chociszewice napachanie lusowko g 11 art budynki g 11 grotkowo klonowiec wazne dzieje poczatki lewkowa budowa palacu g 12 art budynki g 12 lewkow poczatki wojnowa zielona gora wojnowo uscikowo g 13 art budynki g 13 trzcinica wielkosc majatku trzebiny szczury wlasciciele dworu g 14 art budynki g 14 pomarzanowice jankowscy helenowo gutow wlasnosc kosciana g 15 art budynki g 15 bonikowo boczkow czarnotki ciolkowscy ciolkowo g 16 art budynki g 16 trebaczow stary sielec wyglad dworu wielen polnocny historia wielenia g 17 art budynki g 17 kowalew kaczkowo grocholin wyglad palacu piotrkowice g 18 art budynki g 18 poznan piotrowo nowy wlasciciel rozbudowa dworu wroniawy zelice g 19 art budynki g 19 slawin wierzbiczany swieciechowa studzieniec architektura dworow g 20 art budynki g 20 sokolowice rusko rozpetek niszczenie rezydencji wrzesnia opieszyn domy szkieletowe pod klucz wizualizacja danych na mapie wdmuchiwanie celulozy szkiełkowanie aluminium wzorcowanie siłomierza ceny transferowe dokumentacja cięcie wodą waterjet ogrodzenia panelowe cieszyn wzorcowanie dynamometru chłodnictwo pomorskie