Pomarzanowice

Dwór zbudowany w 1891 roku dla niezwykle zasłużonej dla polskiego życia gospodarczego i społecznego rodziny Jackowskich przez architekta Kazimierza Skórzewskiego. Parterowy, z piętrem mieszkalnym ukrytym w dachu i dużym, dwupiętrowym, ryzalitem na osi poprzedzonym czterokolumnowym portykiem podtrzymującym taras. Przez upodobnienie ścian szczytowych do szczytowych zwieńczeń ryzalitów dwór robi wrażenie, jakby wzniesiony został na planie krzyża równoramiennego. Jego architekt, Kazimierz Skórzewski, odwołał się do tego stylu przeszłości, jaki uważał  za typowo polski, a więc do renesansu. Jak większość ówcześnie działających w Wielkopolsce architektów, wykształcony został i po części działał w Niemczech. W 1939 roku Pomarzanowice były własnością dr. Tadeusza Jackowskiego juniora. Majątek w 1926 roku liczył 520 hektarów.

Jankowscy

Jankowice były niegdyś własnością Jankowskich, którzy stąd wzięli swoje nazwisko. W początkach XIX wieku zamieszkał tu fundator pałacu Wawrzyniec Engestróm (1751-1826), poseł szwedzki w Warszawie, później minister i kanclerz Królestwa Szwecji, który po swym ślubie z Rozalią Chłapowską osiedlił się na dobre w Wielkopolsce. Jego rodzina spolonizowała się całkowicie, a jego wnuk Wawrzyniec Engestróm (1829-1910) był uczestnikiem powstań 1846, 1848 i 1863 roku, publicystą i przez 25 lat sekretarzem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Później Jankowice należały do Brezów, następnie Kwileckich. W roku 1882 była tu cegielnia produkująca 500 tysięcy cegieł rocznie. Pięcioro dzieci Stefana Kwileckiego, właściciela Jankowie ? Barbarę, Teresę, Janinę, Irenę i Henryka ? zamordowali Niemcy w lasach palędzkich.

W 1926 roku Jankowice należały do spadkobierców po Stefanie Kwileckim. Majątek liczył 868 hektarów i miały gorzelnię.

Helenowo

Eklektyczny dwór, wzniesiony zapewne około 1890 roku, składający się z dwóch piętrowych skrzydeł połączonych krótkim parterowym łącznikiem, przed którym -w linii fasady ? trójarkadowy ganek wejścia. Dolne części skrzydeł boniowane, a ich trójkątne zwieńczenia dekorowane akroterionami, czyli naszczytnikami.
Helenowo było w XIX wieku folwarkiem dóbr Tuczno, należących w 1881 roku do Tekli Wichlińskiej. W roku 1909 jako oddzielny majątek było własnością Włodzimierza Wichlińskiego. Włodzimierz Wichliński z Helenowa (ur. 1871), prezes Kółka Rolniczego w Tucznie, powstaniec wielkopolski, został zamordowany przez Niemców wraz z 55 zakładnikami polskimi w nocy z 22 na 23 października 1939 roku w więzieniu w Inowrocławiu. Jan Wichliński, urodzony w Helenowie w 1908 roku, poseł na Sejm, został zamordowany przez Niemców w listopadzie 1939 roku.

W 1926 roku właścicielem Helenowa był Włodzimierz Wichliński. Majątek liczył 184 hektary.

Gutów

Dwór ten, zbudowany w końcu XIX wieku i rozbudowany na początku XX, stanowi późny przykład pseudozamkowej koncepcji wiejskiej rezydencji, sugerujący średniowieczno-rycerskie korzenie rodu właściciela. Skomplikowana bryła-cylindryczna wieża po jednej, a masywny ryzalit po przeciwnej stronie głównego korpusu ? stanowi dość harmonijną całość.

Wieś zapewne po raz pierwszy wzmiankowana w 1403 roku. W XVI wieku własność Gutowskich, potem Gałęskich, Skąmpskich, Przespolewskich. Od końca XVIII wieku jedynym dziedzicem miejscowości był Kacper Zakrzewski. W XIX wieku własność Zakrzewskich, w tym, w roku 1881, Tadeusza Zakrzewskiego. Od 1888 roku w rękach Mendelsohnów.

Właścicielem Gutowa w 1930 roku był Emil Mendelsohn. Majątek w 1926 roku liczył 411 hektarów i miał gorzelnię.

Własność Kościana

Bonikowo jest znane w źródłach od 1310 roku. W XIV wieku własność miasta Kościana, później prawdopodobnie Borków z Gryżyny, następnie Bonikowskich. Od 1414 roku stanowiło część starostwa kościańskiego. Ostatnim starostą był Józef Chłapowski (1756-1826), który otrzymał dobra starostwa od króla Stanisława Augusta jako lenno dziedziczne. Mimo to Prusacy dobra te skonfiskowali i przekazali baronowi Friedrichowi von Schieldenowi. W 1800 roku swoje własne dobra starosta Chłapowski odkupił od pruskich paserów. W efekcie w XIX i XX wieku Bonikowo należało do Chłapowskich. Starosta Józef Chłapowski był ojcem Jana Anzelma Chłapowskiego (1796 lub 1797-1843), założyciela tak zwanej linii bonikowskiej rodziny Chłapowskich. Po śmierci Jana Anzelma jego żona Emilia z Koczorowskich (1807-1894), prowadząc świetnie interesy, w czasie swego długiego życia znacznie poprawiła finanse rodziny. Synem Jana Anzelma i Emilii był Stefan Euzebiusz Chłapowski (1835-1884), prezes rady nadzorczej Bazaru, członek sejmiku powiatowego w Kościanie, współzałożyciel cukrowni i mleczarni w Kościanie, ożeniony z Marią z Ponińskich (1842-1899).

art budynki srebrna gora laszczyn jarogniewice owinska poczatki zabiczyna g 2 art budynki g 2 karmin obudno gultowy kakolewo konin g 3 art budynki g 3 mikoszki popowo ignacewo rojeczyn wielowies mosciejewo g 4 art budynki g 4 historia jarocina jarocin nierzychowo wlasciciele pakoslawia pakoslaw g 5 art budynki g 5 polazejewo zbietka wilkowo polskie szyplow swadzim g 6 art budynki g 6 chechel obra starkowiec wolsztyn komorowo historia miasta g 7 art budynki g 7 zakrzew siedmiorogow okolica siedmiorogowa otorowo miejscowosc ossowskich g 8 art budynki g 8 dzieje zajaczkowa karczewo jablonna wlasciciele majatku pareczewo g 9 art budynki g 9 racot plan budowli redgoszcz poczatki rokosowa wloszakowice g 10 art budynki g 10 zbaszyn wyskoc pepowo chociszewice napachanie lusowko g 11 art budynki g 11 grotkowo klonowiec wazne dzieje poczatki lewkowa budowa palacu g 12 art budynki g 12 lewkow poczatki wojnowa zielona gora wojnowo uscikowo g 13 art budynki g 13 trzcinica wielkosc majatku trzebiny szczury wlasciciele dworu g 14 art budynki g 14 pomarzanowice jankowscy helenowo gutow wlasnosc kosciana g 15 art budynki g 15 bonikowo boczkow czarnotki ciolkowscy ciolkowo g 16 art budynki g 16 trebaczow stary sielec wyglad dworu wielen polnocny historia wielenia g 17 art budynki g 17 kowalew kaczkowo grocholin wyglad palacu piotrkowice g 18 art budynki g 18 poznan piotrowo nowy wlasciciel rozbudowa dworu wroniawy zelice g 19 art budynki g 19 slawin wierzbiczany swieciechowa studzieniec architektura dworow g 20 art budynki g 20 sokolowice rusko rozpetek niszczenie rezydencji wrzesnia opieszyn domy szkieletowe pod klucz wizualizacja danych na mapie wdmuchiwanie celulozy szkiełkowanie aluminium wzorcowanie siłomierza ceny transferowe dokumentacja cięcie wodą waterjet ogrodzenia panelowe cieszyn wzorcowanie dynamometru chłodnictwo pomorskie