Trębaczów

Dwór z ostatniej ćwierci XIX wieku, parterowy, nakryty dachem dwuspadowym, z lekko zryzalitowaną częścią środkową fasady przechodzącą w trójkątnie zamkniętą wystawkę dachową. Wejście poprzedzone arkadowym gankiem niosącym balkon.

Trębaczów w XIX i XX wieku był częścią dóbr książąt Bironów Kurlandzkich, dóbr tak zwanego księstwa żagańskiego. Książęta Bironowie wywodzili się z dawnych książąt Kurlandii, lenników pierwszej Rzeczypospolitej. W 1786 roku kupili dobra żagańskie, które wraz z ręką jednej z księżniczek kurlandzkich Doroty (1792-1862) ? stynnej księżnej Dino, zamężnej za księciem de Talleyrandem, krewnym wielkiego Talleyranda ? przeszły na ich potomków, którzy odtąd nosili nazwisko książąt de Talleyrand-Sagan, to znaczy Żagań. W XIX wieku byli właścicielami paryskiego pałacu noszącego ich imię ? Hotel Talleyrand-Sagan. Pałac ten od 1936 roku jest ambasadą polską i obok ambasady amerykańskiej najpiękniejszą siedzibą spośród placówek dyplomatycznych w Paryżu. W 1930 roku Trębaczów należał do księcia Birona Kurlandzkiego. Majątek w 1926 roku liczył 1591 hektarów.

Stary Sielec

Najstarsza część to dwór z początków XIX wieku, parterowy, o ścianach dzielonych lizenami, z werandą na osi, na której taras. Ponad nim w dachu dwuokienna, obszerna wystawka. Dach czterospadowy. Do tego dworu przylegają skrzydła wybudowane w połowie XIX wieku z pomieszczeniami gospodarczymi oraz wybudowany w końcu XIX wieku obszerny, piętrowy dwór, nakryty dachem mansardowym. W najbliższym sąsiedztwie wielkie gmaszysko nigdy nie dokończonej nowej wspaniałej rezydencji wzorowanej na polskich zamkach epoki Wazów, rozpoczętej w 1914 roku przez księcia Olgierda Czartoryskiego (1888-1977) krótko po jego ślubie z arcyksiężniczką austriacką Mechtyldą Habsburżanką. Budowla na rzucie prostokąta, trzykondygnacyjna, z wewnętrznymi dziedzińcami i dwiema okrągłymi basztami w narożnikach zaprojektowana przez Rogera Sławskiego. Dwie idee przyświecały fundatorom: podkreślenie wspaniałości rodziny łączącej Giedyminowiczów Czartoryskich z Habsburgami oraz hołd, wspomnienie i nadzieje na przyszłość wynikające ze wspaniałej przeszłości Polski. Stąd z pewnością nawiązanie stylem do epoki największej potęgi Rzeczpospolitej z końca XVI i początków XVII wieku, do zamku ujazdowskiego czy pałacu biskupów w Kielcach.

Wygląd dworu

W Starym Sielcu jest zupełnie inna koncepcja kostiumu narodowego niż w nieodległej Dłoni czy dalszej Winnej Górze, wynikająca z zupełnie innej skali założenia i innych aspiracji fundatorów. Tym razem nie chodziło o dwór czy pałac, dla którego najbliższym w czasie wzorem wydawała się architektura XVIII wieku, ale o wielką i okazałą rezydencję, dla której jako najoczywistszy pierwowzór narzucał się polski zamek późnorenesansowy. Wyrasta on jednak z tego samego ducha, co pozostałe nawet skromne rezydencje budowane w tym stylu, ducha protestu wobec niedoli zniewolonej Polski, wobec prób wykorzenienia polskości szczególnie w zaborze pruskim, gdzie od 1912 roku obowiązywała pruska ustawa wywłaszczeniowa, pozwalająca rządowi wywłaszczyć z ziemi Polaków tylko dlatego, że byli Polakami. Z ustawy tej rząd zresztą nie ośmielał się korzystać ? poza czterema wypadkami ? wobec protestów całej cywilizowanej Europy.

Wieleń Północny

Okazały pałac późnobarokowy, o wyraźnie powściągliwszej niż wcześniejsze rezydencje tej skali formie i dekoracji, prezentujący przykład dobrej architektury śląskiej proweniencji. Pierwotnie planowany był jako założenie czteroskrzydłowe, z dziedzińcem pośrodku, nawiązujące do pałacu w Rydzynie lub też do stojącej w tym miejscu wcześniejszej siedziby. W efekcie rozpoczętej w latach 1749-1750 budowy, z inicjatywy Piotra Sapiehy, wojewody smoleńskiego, i przy domniemanym udziale śląskiego architekta Karola Marcina Frantza powstały dwa kompletne skrzydła. Po 1789 roku trzecie, nie dokończone skrzydło rozebrano. Wtedy też pierwotne dachy mansardowe wymieniono na niższe dwuspadowe. Do dnia dzisiejszego dotrwało tylko jedno skrzydło, odrestaurowane już jako samodzielny budynek, który może nie oddaje pierwotnej koncepcji założenia, ale pozwala się przekonać o wysokim kunszcie pracującego tu architekta i budowniczych. Pałac dwupiętrowy, z boniowaną kondygnacją przyziemia, z częścią środkową i częściami bocznymi lekko zryzalitowanymi. Cały budynek na poziomie pierwszego i drugiego piętra opięty pilastrami wielkiego porządku. Nad środkowym ryzalitem trójkątny fronton z tarczą herbową Schulenbergów. Wjazd do pałacu prowadzi przez efektowną piętrową wieżę bramną.

Historia Wielenia

Wieleń Północny leżący na prawym brzegu Noteci był przez wieki związany z miastem Wieleniem leżącym na lewym brzegu rzeki. Miasto po tacinie nazywało się Velen, a po niemiecku Filehne. Od X do XII wieku istniał tu gród o dużym znaczeniu strategicznym, broniący pogranicza polsko-pomorskiego, wzmiankowany w 1108 roku. W roku 1213, kiedy to wymieniony został ?Thomas castell. de Velem?, petnił funkcję kasztelanii. W 1228 roku książę ?Wlodzizlaus Odonis filius? nadał klasztorowi w Lubiążu 3000 łanów ?in territorio Wellensi?. W 1335 roku miał tu być król Kazimierz z okazji zaślubin córki z Ludwikiem, synem cesarza, a bratem margrabiego brandenburskiego. W 1515 roku król Zygmunt I nadał Wieleń wraz z cłami i wioskami Łukaszowi Górce, kasztelanowi poznańskiemu i staroście generalnemu wielkopolskiemu. Po Górkach Wieleń był kolejno własnością Czarnkowskich, Kostków, Grudzińskich, Opalińskich i do 1789 roku Sapiehów, kiedy to przeszedł w ręce niemieckiej rodziny hrabiów von Blankensee. Od 1855 roku Wieleń należał do hrabiów von Schulenberg i pozostawał ich własnością do drugiej wojny światowej. W 1881 roku dobra wieleńskie liczyły 11 526 hektarów. Po pierwszej wojnie biegnąca Notecią granica dzieliła Wieleń i Wieleń Północny. Wieleń Północny powrócił do Polski w 1945 roku.

art budynki srebrna gora laszczyn jarogniewice owinska poczatki zabiczyna g 2 art budynki g 2 karmin obudno gultowy kakolewo konin g 3 art budynki g 3 mikoszki popowo ignacewo rojeczyn wielowies mosciejewo g 4 art budynki g 4 historia jarocina jarocin nierzychowo wlasciciele pakoslawia pakoslaw g 5 art budynki g 5 polazejewo zbietka wilkowo polskie szyplow swadzim g 6 art budynki g 6 chechel obra starkowiec wolsztyn komorowo historia miasta g 7 art budynki g 7 zakrzew siedmiorogow okolica siedmiorogowa otorowo miejscowosc ossowskich g 8 art budynki g 8 dzieje zajaczkowa karczewo jablonna wlasciciele majatku pareczewo g 9 art budynki g 9 racot plan budowli redgoszcz poczatki rokosowa wloszakowice g 10 art budynki g 10 zbaszyn wyskoc pepowo chociszewice napachanie lusowko g 11 art budynki g 11 grotkowo klonowiec wazne dzieje poczatki lewkowa budowa palacu g 12 art budynki g 12 lewkow poczatki wojnowa zielona gora wojnowo uscikowo g 13 art budynki g 13 trzcinica wielkosc majatku trzebiny szczury wlasciciele dworu g 14 art budynki g 14 pomarzanowice jankowscy helenowo gutow wlasnosc kosciana g 15 art budynki g 15 bonikowo boczkow czarnotki ciolkowscy ciolkowo g 16 art budynki g 16 trebaczow stary sielec wyglad dworu wielen polnocny historia wielenia g 17 art budynki g 17 kowalew kaczkowo grocholin wyglad palacu piotrkowice g 18 art budynki g 18 poznan piotrowo nowy wlasciciel rozbudowa dworu wroniawy zelice g 19 art budynki g 19 slawin wierzbiczany swieciechowa studzieniec architektura dworow g 20 art budynki g 20 sokolowice rusko rozpetek niszczenie rezydencji wrzesnia opieszyn domy szkieletowe pod klucz wizualizacja danych na mapie wdmuchiwanie celulozy szkiełkowanie aluminium wzorcowanie siłomierza ceny transferowe dokumentacja cięcie wodą waterjet ogrodzenia panelowe cieszyn wzorcowanie dynamometru chłodnictwo pomorskie