Sławin

Skromny dwór z około 1870 roku, parterowy, nakryty dachem naczółkowym, z oryginalnym gankiem arkadowym na osi z końca XIX wieku. Łuk jego środkowego przęsła wykrojony został w późnogotycki ośli grzbiet. Ganek zwieńczony trójkątnym naczółkiem.

W 1336 roku wzmiankowany jest Wawrzyniec ze Sławina. W XVI wieku własność
Szyszkowskich, następnie Sokołowskich, potem ojców jezuitów z Kalisza, a w 1618 roku Anny Orzelskiej. W roku 1748 właścicielem Sławina był starosta wschowski Ignacy Koźmiński, potem jego żona Anna z Sapiehów, następnie Włostowscy, Brodzcy, a od 1768 roku Szczepkowscy, w których rękach Sławin pozostawał do około 1900 roku, kiedy to przeszedł w ręce pruskiego banku i został rozparcelowany. W okresie międzywojennym Sławin nie stanowił ośrodka większych dóbr ziemskich.

Wierzbiczany

Dla ówczesnego właściciela Richarda von Roya zapewne Fryderyk August Stuler, doskonały ? bardzo popularny w Wielkopolsce ? berliński architekt, wybudował w latach 1845-1846 pałac w Wierzbiczanach. Jest on bardzo dobrym przykładem XIX-wiecznej koncepcji włoskiej willi renesansowej: dość surowa bryła raczej pozioma niż pionowa, linie horyzontalne i wertykalne, brak ?barokowych? linii falistych, otwarcie na otoczenie niskim parterem, wieża z loggią w narożu. Pałac został nieco przebudowany w końcu XIX wieku. Architekt Fryderyk August Stuler był również autorem lub współautorem pałaców w Jarocinie, Margońskiej Wsi, Łęce Wielkiej i Strzelcach.

Wierzbiczany występują w dokumentach od 1459 roku, kiedy to Wojciech z Krotoszyna dał je biskupowi wrocławskiemu w zamian za Dźwierzchno. W 1461 roku pisał się z Wierzbiczan i Krotoszyna Wojciech, kasztelan śremski. W roku 1583 były własnością Jana Rusinowskiego. W XIX wieku należały do von Royów, później do von Schlichtingów, a następnie do Niemców von Harnierów, którzy w okresie 1918-1939 przerobili swe z francuska brzmiące nazwisko na ?de Harnier?. W 1939 roku jednak przywrócili w nazwisku niemiecki przedrostek ?von? ? ?piękne? poczucie lojalności wobec narodu i państwa. Z tej rodziny pochodził ? być może tożsamy z ostatnim właścicielem ? Aleksander von Harnier, autor książki omawiającej problem niemieckiej własności ziemskiej w Wielkopolsce.

Święciechowa

Dwór parterowy, bez większego charakteru i artystycznych aspiracji, z kondygnacją mezzaninową i dużym piętrowym ryzalitem górującym nad głównym korpusem, nakryty dachem dwuspadowym, zbudowany w drugiej połowie XIX wieku. Z boku piętrowa przybudówka.

Święciechowa od XI wieku była własnością opactwa benedyktyńskiego w Lubiniu. Po rozbiorach skonfiskowana została przez rząd pruski, który ? jak paser paserowi ? folwark klasztorny nazywany Reichenau sprzedał Niemcowi Juliusowi von Beyerowi. W latach 1801-1840 w rękach Bojanowskich, a potem znów w rękach niemieckich. Reformacja w XVI wieku znalazła tu wielu zwolenników przywróconych jednakże ? jak pisze dawny autor ? Kościołowi przez gorliwego opata Stanisława Kiszewskiego (zm. 1604). Autor ten dalej pisze: ?Żydów nie cierpiano dawniej w mieście?.
W 1926 roku w Święciechowie były dwie własności powyżej 100 hektarów: większa z folwarkiem Mądzin należała do Walentego Ptoszyńskiego i liczyła 275 hektarów; mniejsza należała do Stanisława Kamockiego i liczyła 120 hektarów. Opisany dwór był zapewne siedzibą właściciela większej własności.

Studzieniec

Wśród zaledwie kilkudziesięciu dobrze zachowanych polskich dworów z czasów saskich Studzieniec zajmuje miejsce poczesne. Obok Siedmiorogowa czy Krzycka Wielkiego przypomina epokę, która nie bez racji uchodziła za okres mlekiem i miodem płynący w historii Polski. Był to jeden z najdłuższych, bo prawie pół wieku trwający, okres bez wojny, gdy Polska bogaciła się na dostawach dla wojujących sąsiadów, nie biorąc ? od końca wojny północnej w 1721 roku po czas konfederacji barskiej ? udziału w żadnej wojnie, ani sukcesyjnej austriackiej, ani siedmioletniej, ani, o dziwo, wojnie sukcesyjnej polskiej w latach 1733-1735, z wyjątkiem może garstki konfederatów dzikowskich. W zamian pobożni panowie mnożyli nowe fundacje kościelne i dokańczali stare. To z tego czasu w każdej większej miejscowości, a także w wielu mniejszych mamy piękne barokowe świątynie świadczące i o pobożności, i o zamożności. Był to ostatni już w naszych dziejach czas, gdy kultura i obyczaj poczciwego Sarmaty dały oryginalny wkład Polski w cywilizację europejską.

Architektura dworów

Częścią wkładu wielu zamożnych rodzin była architektura polskich dworów, niepowtarzalna, wywodząca się jeszcze z tradycji renesansowych dworów obronnych. Ich wspomnieniem były piękne alkierze ? ozdoba każdej okazalszej sarmackiej siedziby epoki saskiej. To o życiu w takich domach mówiło przysłowie: ?Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa?. I chociaż w tym oddaniu się gospodarstwu, a zarzuceniu spraw publicznych kryły się przyczyny przyszłych klęsk, to wówczas, w szczęśliwym wieku saskim, zagrożenia wydawały się zwykłemu ziemianinowi bardzo odległe. To mieszkańcy takich właśnie dworów cenili sobie tytuły miecznika, podkomorzego czy sędziego, a pogardzali obcymi: markizów, hrabiów czy baronów. Dwór w Studzieńcu zbudowany zapewne około połowy XVIII wieku dla właścicieli miejscowości Swinarskich, lub może nieco później dla następnych właścicieli Kierskich, parterowy, z mieszkalnym poddaszem, na planie prostokąta, z dwoma alkierzami przylegającymi jedynie narożnikami. W obu fasadach niewielkie ryzality, a nad nimi bardzo wysokie wystawki. Nad korpusem głównym wysoki dach polski łamany. Nad wystawkami dachy dwuspadowe, a nad alkierzami łamane daszki czterospadowe.

art budynki srebrna gora laszczyn jarogniewice owinska poczatki zabiczyna g 2 art budynki g 2 karmin obudno gultowy kakolewo konin g 3 art budynki g 3 mikoszki popowo ignacewo rojeczyn wielowies mosciejewo g 4 art budynki g 4 historia jarocina jarocin nierzychowo wlasciciele pakoslawia pakoslaw g 5 art budynki g 5 polazejewo zbietka wilkowo polskie szyplow swadzim g 6 art budynki g 6 chechel obra starkowiec wolsztyn komorowo historia miasta g 7 art budynki g 7 zakrzew siedmiorogow okolica siedmiorogowa otorowo miejscowosc ossowskich g 8 art budynki g 8 dzieje zajaczkowa karczewo jablonna wlasciciele majatku pareczewo g 9 art budynki g 9 racot plan budowli redgoszcz poczatki rokosowa wloszakowice g 10 art budynki g 10 zbaszyn wyskoc pepowo chociszewice napachanie lusowko g 11 art budynki g 11 grotkowo klonowiec wazne dzieje poczatki lewkowa budowa palacu g 12 art budynki g 12 lewkow poczatki wojnowa zielona gora wojnowo uscikowo g 13 art budynki g 13 trzcinica wielkosc majatku trzebiny szczury wlasciciele dworu g 14 art budynki g 14 pomarzanowice jankowscy helenowo gutow wlasnosc kosciana g 15 art budynki g 15 bonikowo boczkow czarnotki ciolkowscy ciolkowo g 16 art budynki g 16 trebaczow stary sielec wyglad dworu wielen polnocny historia wielenia g 17 art budynki g 17 kowalew kaczkowo grocholin wyglad palacu piotrkowice g 18 art budynki g 18 poznan piotrowo nowy wlasciciel rozbudowa dworu wroniawy zelice g 19 art budynki g 19 slawin wierzbiczany swieciechowa studzieniec architektura dworow g 20 art budynki g 20 sokolowice rusko rozpetek niszczenie rezydencji wrzesnia opieszyn domy szkieletowe pod klucz wizualizacja danych na mapie wdmuchiwanie celulozy szkiełkowanie aluminium wzorcowanie siłomierza ceny transferowe dokumentacja cięcie wodą waterjet ogrodzenia panelowe cieszyn wzorcowanie dynamometru chłodnictwo pomorskie