Karmin

20Dwór został zbudowany w drugiej ćwierci XIX wieku, ale w dzisiejszym swym kształcie jest owocem kolejnych przebudów. Najpierw, w końcu XIX wieku, dobudowano skrzydło, potem, w 1932 roku, całość przebudowano. Pierwotny korpus główny parterowy, nakryty dachem łamanym polskim, w którym znajduje się mieszkalne poddasze. Na osi obszerna wystawka zwieńczona trójkątnym frontonem, z której wyjście na taras umieszczony na zabudowanym ganku.

Karmin występuje w źródłach co najmniej od 1395 roku. Gniazdo Karmińskich herbu Wczele. W XVI wieku własność Sośnickich i Twardowskich, w XVII Koźmińskich, w XVIII Sokolnickich i Gorzeńskich, którzy pozostawali właścicielami Karmina jeszcze do 1846 roku. Później majątek znajdował się w rękach Potworowskich, Sczanieckich, Wężyków, wreszcie Turnów i w końcu od 1927 roku Zofii z Turnów i Edwarda Morawskich. Synem Zofii i Edwarda jest urodzony w 1929 roku kawaler maltański Roger Morawski.

W roku 1939 Karmin był własnością Zofii z Turnów i Edwarda Morawskich. Majątek w 1926 roku liczył 1248 hektarów i miał gorzelnię.

Obudno

19Skucie dekoracji, choć nie tak drastyczne jak w Wilkowie Polskim, pozbawiło jednakże w znacznym stopniu charakteru ten eklektyczny dwór-zamek, który nawiązywał formą i dekoracją zarówno do średniowiecza, jak i renesansu. Dwór częścią parterowy, częścią piętrowy, z wieloboczną wieżą w narożu i masywnym ryzalitem z oryginalnym wgłębnym portykiem stwarzającym wrażenie średniowiecznej wieży bramnej, wybudowany w 1850 roku przez ówczesnego właściciela Sylwestra Paruszewskiego.

Obudno w XIX wieku było własnością Paruszewskich i aż do 1939 roku zmieniało właścicieli jedynie drogą dziedziczenia. Najpierw przeszło z Paruszewskich na Łyskowskich przez małżeństwo córki Sylwestra Paruszewskiego, Antoniny, z Ignacym Łyskowskim (1820-1886), słynnym i zasłużonym ziemianinem, posłem i prezesem Koła Polskiego w parlamencie niemieckim w 1885 roku. Potem z kolei przeszło przez ich córkę Kazimierę zamężną za Franciszkiem Mlickim na Mlickich i w ich rękach pozostało aż do drugiej wojny światowej.

W 1939 roku Obudno stanowiło własność Józefa Mlickiego. Majątek w 1926 roku liczył 1301 hektarów i miał gorzelnię.

Gułtowy

18Ten piękny, nieduży, klasycystyczny pałac z pewnymi cechami barokowymi, takimi jak urozmaicenie bryły ryzalitami bocznymi czy spiętrzonym dachem nad pseudoryzalitem środkowym, został wybudowany w latach 1779-1786 dla tytularnego rotmistrza kawalerii narodowej, starosty średzkiego, Ignacego Bnińskiego. Budowę na miejscu dawnego dworu ?pod snopkami”, to znaczy krytego strzechą, rozpoczął nieznany architekt. Kształt jednak zawdzięcza pałac Ignacemu Graffowi z Rydzyny, poprzednio czynnemu w pobliskim Czerniejewie. Zresztą wyraźny jest wpływ czerniejewskiego pałacu, jak i pałacu w sąsiednim Siedlcu. Po raz pierwszy w Wielkopolsce parter zaczął pełnić funkcję betageu, z dwukondygnacyjną salą balową pokrytą freskami przez Antoniego Smuglewicza około 1800 roku. Niewielkie rozmiary siedziby, umieszczenie jej w środku parku z podjazdem z boku, a nie na osi, front zwrócony w kierunku stawu – wszystko to oznacza charakterystyczną zmianę koncepcji z reprezentacyjnej pańskiej rezydencji na wiejskie zacisze, maison de plaisance. Na frontonie herb Bnińskich Łodzią.

Kąkolewo

17Dość obszerny eklektyczny dwór nawiązujący w pewnym stopniu do renesansu włoskiego, parterowy, z piętrowym, trójkątnie zwieńczonym ryzalitem na osi zawierającym wejście z triadą półokrągło zamkniętych okien powyżej. Dwa piętrowe skrzydła po bokach głównego korpusu rozmieszczone zostały niesymetrycznie. Każda część budowli nakryta oddzielnym dachem dwuspadowym. Do korpusu głównego, przy bocznym skrzydle, przylegała pierwotnie masywna dwukondygnacyjna wieża w rodzaju średniowiecznych donżonów, która wzbogacała ogólne wrażenie, a jednocześnie stanowiła tak częsty w XIX wieku przykład celowego łączenia różnych stylów i pozornie różnego przeznaczenia elementów mających sugerować starożytność rozbudowywanej przez wieki siedziby. Dwór wybudowany został po połowie XIX wieku.

Kąkolewo po raz pierwszy pojawiło się w dokumentach w 1391 roku jako własność Kąkolewskich. Do nich należało w XV i XVI wieku. Pod koniec XVI stulecia było również własnością Sapińskich, a w XVII wieku Rydzyńskich. Od około 1680 roku najpierw w części, potem w całości własność Mielżyńskich, w których rękach pozostawało aż do okresu międzywojennego. W Kąkolewie we dworze mieścił się w 1919 roku sztab południowego frontu powstania wielkopolskiego.

W roku 1926 właścicielem Kąkolewa był Krzysztof Mielżyński. Majątek liczył 1495 hektarów, miał cegielnię i tartak.

Konin

16Dość zgrabny, prosty dwór piętrowy, zbudowany zapewne pod koniec XIX wieku. Na osi ganek o czterech kolumnach dźwigających taras pierwszego piętra. Przy krótszej fasadzie parterowa przybudówka z bocznym wejściem.

Konin w XVI i XVII wieku był w posiadaniu Ostrorogów Lwowskich. W 1633 roku przeszedł na własność Opalińskich herbu Łodzią, a następnie spokrewnionych z nimi Trąmpczyńskich i Pawłowskich. Od połowy następnego stulecia Konin wraz z folwarkami Pawtówko, Brzostów i Paryszewo należał do rodziny Korzbok-Łąckich. Krótko przed drugą wojną światową Stanisław Łącki z Posadowa, sam bezdzietny, posiadane przez siebie dobra podzieli) pomiędzy dwóch synów swojej siostry Antoniny z Łąckich Tyszkiewiczowej, których adoptował. Konin wraz z Lwówkiem otrzymał Feliks Tyszkiewicz-Łącki.

Konin w 1939 roku należał do Feliksa Tyszkiewicza-Łąckiego. Majątek w 1926 roku liczył 1137 hektarów. Dziś dom jest w rękach rodziny dawnych właścicieli.

art budynki srebrna gora laszczyn jarogniewice owinska poczatki zabiczyna g 2 art budynki g 2 karmin obudno gultowy kakolewo konin g 3 art budynki g 3 mikoszki popowo ignacewo rojeczyn wielowies mosciejewo g 4 art budynki g 4 historia jarocina jarocin nierzychowo wlasciciele pakoslawia pakoslaw g 5 art budynki g 5 polazejewo zbietka wilkowo polskie szyplow swadzim g 6 art budynki g 6 chechel obra starkowiec wolsztyn komorowo historia miasta g 7 art budynki g 7 zakrzew siedmiorogow okolica siedmiorogowa otorowo miejscowosc ossowskich g 8 art budynki g 8 dzieje zajaczkowa karczewo jablonna wlasciciele majatku pareczewo g 9 art budynki g 9 racot plan budowli redgoszcz poczatki rokosowa wloszakowice g 10 art budynki g 10 zbaszyn wyskoc pepowo chociszewice napachanie lusowko g 11 art budynki g 11 grotkowo klonowiec wazne dzieje poczatki lewkowa budowa palacu g 12 art budynki g 12 lewkow poczatki wojnowa zielona gora wojnowo uscikowo g 13 art budynki g 13 trzcinica wielkosc majatku trzebiny szczury wlasciciele dworu g 14 art budynki g 14 pomarzanowice jankowscy helenowo gutow wlasnosc kosciana g 15 art budynki g 15 bonikowo boczkow czarnotki ciolkowscy ciolkowo g 16 art budynki g 16 trebaczow stary sielec wyglad dworu wielen polnocny historia wielenia g 17 art budynki g 17 kowalew kaczkowo grocholin wyglad palacu piotrkowice g 18 art budynki g 18 poznan piotrowo nowy wlasciciel rozbudowa dworu wroniawy zelice g 19 art budynki g 19 slawin wierzbiczany swieciechowa studzieniec architektura dworow g 20 art budynki g 20 sokolowice rusko rozpetek niszczenie rezydencji wrzesnia opieszyn domy szkieletowe pod klucz wizualizacja danych na mapie wdmuchiwanie celulozy szkiełkowanie aluminium wzorcowanie siłomierza ceny transferowe dokumentacja cięcie wodą waterjet ogrodzenia panelowe cieszyn wzorcowanie dynamometru chłodnictwo pomorskie