Mikoszki

DCF 1.0Dwór z końca XVIII wieku, utrzymany w najlepszej polskiej tradycji budownictwa czasów saskich, parterowy, nakryty dachem łamanym polskim, z dwoma obszernymi alkierzami w narożach tylnej fasady nakrytymi również dachem łamanym polskim. Planem Mikoszki przypominają dwór w Krzycku Wielkim, choć tam podobne obszerne alkierze umieszczone zostały w narożach elewacji frontowej. Pośrodku fasady pozorny ryzalit opięty czterema pilastrami, a nad nim w partii dachu wystawka zwieńczona trójkątnym szczytem. Portyki kolumnowe, postrzegane dziś jako nieodzowny element architektury ziemiańskiej, pojawiły się po raz pierwszy w epoce klasycyzmu. W XIX wieku nie były zbyt często stosowane i dopiero początek XX wieku i zyskujący błyskawicznie na popularności styl polski nadał im jednoznacznie polską i rezydencjonalną interpretację. Fasady dworów barokowych, tak jak w Mikoszkach, nie miały ganków kolumnowych, a pilastrowa dekoracja pozornego ryzalitu to zapewne wynik restauracji z początku XX wieku.

Popowo Ignacewo

14Niewielki dwór w ?pretensjach”, których nie powstydziłaby się architektura znacznie większej skali, parterowy, z piętrowymi bocznymi skrzydłami-ryzalitami. Na osi ganek filarowo-kolumnowy wejścia niosący balkon, a w partii dachu zamknięta szczytem i zwieńczona rodzajem dziwacznego akroterionu wystawka. Po obu jej stronach dwie małe lukarny. Dwór zbudowany pod koniec XIX lub na początku XX wieku, nakryty dachem dwuspadowym – skrzydła dachami naczółkowymi.

Popowo-lgnacewo istniało już przed 1523 rokiem, kiedy to składało dziesięcinę proboszczowi św. Michała w Gnieźnie. Natomiast proboszcz w Kołdrąbie pobierał stąd tytułem mesznego, to znaczy obowiązkowo przez proboszcza odprawianej mszy św. w intencji obowiązkowo płacących, po wiertelu pszenicy i owsa z tanu kmiecego i po wiertelu owsa od zagrodników. W 1793 roku własność Jana Gozimirskiego, skarbnika gnieźnieńskiego. W XIX wieku Popowo-lgnacewo było własnością Drzeńskich, w tym, w 1881 roku, Szymona Drzeńskiego. W 1887 roku należało już do Towarzystwa ?Kaiser Wilhelm-Spende”. W 1926 roku własność Laskowskich, a w 1938 roku Saskowskich.

W 1938 roku właścicielem Popowa-Ignacewa był Franciszek Saskowski. Majątek w 1926 roku liczył 284 hektary.

Rojęczyn

13Pod koniec XVIII i na początku XIX wieku, gdy architekci pałaców dawno już zapomnieli o baroku, budowniczowie dworów ciągle jeszcze byli wierni późnobarokowej tradycji. Do nich też należał twórca piętrowego dworu w Rojęczynie, nakrytego czterospadowym polskim dachem łamanym. Na osi budynku znajduje się sień ze schodami z późnobarokową balustradą oraz z ładnym późnobarokowym kominkiem. Od frontu później dobudowany piętrowy ganek z kolumnami. Wielkość budowli wskazuje na znaczne możliwości finansowe fundatora, widać poglądów konserwatywnych, skoro nie uległ on nowym modom, którym w tym czasie hołdowało już wielu z zamożniejszej szlachty.

Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1310 roku. W 1561 roku właścicielami Rojęczyna byli Wilhelm i Baltazar Nemenssiler i Pinkwart Jabłoński. Pod koniec XVIII wieku własność Carla Rudolfa von Lestwitz. Po pierwszej wojnie Rojęczyn, dawniej na Śląsku, znalazł się w granicach Polski. W 1923 roku majątek kupił dr Witold Celichowski, były wojewoda poznański.

W 1929 roku właścicielem Rojęczyna był dr Witold Celichowski. Majątek w 1926 roku liczył 882 hektary.

Wielowieś

12Do XIX-wiecznego, niedużego, parterowego dworu w 1903 roku dobudowane zostało obszerne, piętrowe skrzydło. Wówczas, jak choćby w Skoraczewie czy Starych Oborzyskach, główne wejście ?przeniesiono” na elewację nowej części i poprzedzono murowanym gankiem arkadowym niosącym balkon piętra. W partii naczółkowego dachu, ponad wejściem, dekoracyjny szczyt. W tym samym zapewne czasie do starego dworu dobudowano niezbyt zgrabny portyk kolumnowy wielkiego porządku zwieńczony trójkątnym naczółkiem.

Wielowieś, historycznie nazywana również Wielowsią Królewską, była królewszczyzną. Znana jest w dokumentach co najmniej od 1583 roku. W XIX i XX wieku należała do Niemców. W 1881 roku właścicielami Wielowsi byli spadkobiercy po Albercie Sperlingu. W okresie międzywojennym własność von Schlichtingów.

W 1926 roku Wielowieś należała do Niemca von Schlichtinga. Majątek liczył 315 hektarów.

Mościejewo

11Zgrabny parterowy dwór z 1906 roku, w stylu polskim, z łamanym dachem, trzyosiowym, piętrowym ryzalitem na osi zawierającym główne wejście, z wielobocznymi wieżami w narożnikach fasady w miejscu alkierzy nakrytymi szpiczastymi dachami.

Mościejewo występuje w dokumentach co najmniej od XV wieku, kiedy to w 1419 roku procesował się miejscowy młynarz. W 1423 roku Dobrogost i Wincenty z Szamotuł ufundowali kolegium mansjonarzy w Szamotułach, zapisując 51 grzywien czynszu między innymi z Mościejewa. W 1452 roku miała tu oprawione wiano Anna Bnińska żona Niemierzy. W roku 1465 wojewoda kaliski kupił od Sędziwoja z Grodziska, brata Niemierzy, połowę Mościejewa za 800 złotych. Kolejną postacią, o której wspominają przekazy, był Jan Mościejewski z Mościejewa. W XVI wieku Mościejewo stanowiło własność Ostrorogów Lwowskich. Według regestrów poborowych z 1580 roku było własnością Marcina Ostroroga Lwowskiego i miało 13 półtanków kmiecych (1 łan równał się 24 hektarom), 4 zagrodników i pół tana należącego do karczmarza. W XIX wieku własność Stablewskich, Sczanieckich, a w XX wieku Chłapowskich. Ostatni właściciel Mościejewa, pptk Konstanty Chłapowski (ur. 1883), kawaler maltański, został rozstrzelany przez Niemców 29 listopada 1939 roku.

W 1939 roku właścicielem Mościejewa był pptk Konstanty Chłapowski. Majątek w 1926 roku liczył 775 hektarów.

art budynki srebrna gora laszczyn jarogniewice owinska poczatki zabiczyna g 2 art budynki g 2 karmin obudno gultowy kakolewo konin g 3 art budynki g 3 mikoszki popowo ignacewo rojeczyn wielowies mosciejewo g 4 art budynki g 4 historia jarocina jarocin nierzychowo wlasciciele pakoslawia pakoslaw g 5 art budynki g 5 polazejewo zbietka wilkowo polskie szyplow swadzim g 6 art budynki g 6 chechel obra starkowiec wolsztyn komorowo historia miasta g 7 art budynki g 7 zakrzew siedmiorogow okolica siedmiorogowa otorowo miejscowosc ossowskich g 8 art budynki g 8 dzieje zajaczkowa karczewo jablonna wlasciciele majatku pareczewo g 9 art budynki g 9 racot plan budowli redgoszcz poczatki rokosowa wloszakowice g 10 art budynki g 10 zbaszyn wyskoc pepowo chociszewice napachanie lusowko g 11 art budynki g 11 grotkowo klonowiec wazne dzieje poczatki lewkowa budowa palacu g 12 art budynki g 12 lewkow poczatki wojnowa zielona gora wojnowo uscikowo g 13 art budynki g 13 trzcinica wielkosc majatku trzebiny szczury wlasciciele dworu g 14 art budynki g 14 pomarzanowice jankowscy helenowo gutow wlasnosc kosciana g 15 art budynki g 15 bonikowo boczkow czarnotki ciolkowscy ciolkowo g 16 art budynki g 16 trebaczow stary sielec wyglad dworu wielen polnocny historia wielenia g 17 art budynki g 17 kowalew kaczkowo grocholin wyglad palacu piotrkowice g 18 art budynki g 18 poznan piotrowo nowy wlasciciel rozbudowa dworu wroniawy zelice g 19 art budynki g 19 slawin wierzbiczany swieciechowa studzieniec architektura dworow g 20 art budynki g 20 sokolowice rusko rozpetek niszczenie rezydencji wrzesnia opieszyn domy szkieletowe pod klucz wizualizacja danych na mapie wdmuchiwanie celulozy szkiełkowanie aluminium wzorcowanie siłomierza ceny transferowe dokumentacja cięcie wodą waterjet ogrodzenia panelowe cieszyn wzorcowanie dynamometru chłodnictwo pomorskie