Racot

Obok stojącego tu niegdyś obszernego drewnianego dworu był tu również murowany zameczek z XVI wieku, tak zwana ?kamienica?. Gdy oba budynki popadły w ruinę, wojewoda poznański książę Antoni Barnaba Jabłonowski postanowił zbudować nową siedzibę. Do tego celu zaangażował Dominika Merliniego, twórcę warszawskich Łazienek, który już wcześniej przebudował księciu Antoniemu Barnabie jego warszawski pałac. Pałac w Racocie budowany był w latach 1780-1785, ale ukończony i zamieszkany w roku 1791. W 1902 roku dobudowano nowe, obszerne skrzydło, które nieco zepsuło harmonię budowli. Bardzo ładna fasada główna tego piętrowego pałacu, czy też raczej parterowego z kondygnacją mezzanina, z wyższymi oknami reprezentacyjnych pomieszczeń parteru, a mniejszymi mieszkalnej, wyższej kondygnacji, poprzedzona została okazałym portykiem wspartym na czterech kolumnach wielkiego porządku, zwieńczonym trójkątnym frontonem, w którym znajdują się tarcze z herbami fundatorów: Prus Antoniego Barnaby i Kierdeja jego żony Tekli z Czapliców.

Plan budowli

Korpus główny na planie prostokąta, nakryty czterospadowym dachem, przypomina wiele innych klasycystycznych pałaców wielkopolskich budowanych w tym samym czasie, by wspomnieć Lewków, Objezierze (przed niefortunną przebudową), Gębice czy korpus główny pałacu w Smiełowie. Pierwowzorem dla wszystkich tych realizacji był pałac Katarzyny z Raczyńskich Radolińskiej w Siernikach. Wewnątrz, na osi, westybul, za nim salon zamknięty od strony ogrodu trójbocznym ryzalitem, a obok salonu inne reprezentacyjne pomieszczenia. Na piętrze pokoje sypialne, a nad salonem drugi salon, którego umieszczenie w tym miejscu było możliwe, gdyż wysokość salonu na parterze ograniczono do jednej kondygnacji ? w przeciwieństwie do często wówczas w innych pałacach budowanej sali rotundowej o podwójnej wysokości. We wnętrzach zachowały się stiuki, polichromia, posadzki oraz piece kaflowe z XVIII wieku. Dobudowane w 1902 roku piętrowe skrzydło z niewielkim ryzalitem nakryte zostało dachem mansardowym z lukarnami. Okazałości tej pięknej rezydencji dodają współczesne pałacowi parterowe oficyny z mieszkalnymi poddaszami po obu stronach podjazdu.

Redgoszcz

Zapewne jest jednym z ostatnich na terenie Wielkopolski pałaców, któremu nie znany nam architekt nadał kostium francuski. Zbudowany został w 1886 roku, w 19 lat po pałacu w Zakrzewie, który z kolei był jednym z pierwszych wybudowanych na tych terenach w tym stylu. Analogie z pałacem w Zakrzewie są wyraźne, szczególnie okazała, wysoka bryła środkowego członu budowli, zawierająca wejście i nakryta wysokim dachem w stylu francuskiego architekta XVII wieku Franęois Mansarta. Pozostała część korpusu głównego parterowa, nakryta również dachem mansardowym, ale niższym niż dach nad członem gtównym. Na skrajach ryzality, czy może raczej alkierze, nakryte dachami mansardowymi, analogicznymi do tego na członie gtównym. Pałac wystawiony został dla Wtadystawa Janta-Potczyńskiego, prezesa Towarzystwa Łowieckiego na Wielkie Księstwo Poznańskie. Wokół pałacu znajdował się wspaniały park, dziś zniszczony, wraz ze zwierzyńcem. Pałac wedle legendy został postawiony na miejscu świątyni Radogasta, słowiańskiego bożka gościnności i łowiectwa.

Początki Rokosowa

Rokosowo, zwane dawniej również Rokosów, znane jest w dokumentach co najmniej od początku XIV wieku, kiedy to wymienione zostało w 1310 roku jako wieś należąca do powiatu ponieckiego. Było gniazdem Rokosowskich (lub Rokossowskich) herbu Glaubicz. Z Rokosowa pisał się w 1393 roku Kotarba Rokosowski, a w 1398 roku Mikołaj z Rokosowa. Przynajmniej do roku 1580 pozostawało w rękach Rokosowskich. Niemal na pewno potomkiem Rokosowskich z Rokosowa herbu Glaubicz był Konstanty Rokossowski (1896-1968), marszałek ZSRR i ?marszałek? Polski, de facto namiestnik Moskwy w Warszawie w latach 1949-1956, wybitny sowiecki dowódca wojskowy w czasie drugiej wojny światowej.

W początku XIX wieku Rokosowo było własnością Lipskich, którzy sprzedali je w 1825 roku Mycielskim. W 1867 roku miejscowość kupił od Józefa Mycielskiego książę Adam Konstanty Czartoryski (1804-1880), po którym odziedziczył ją jego syn książę Zygmunt Czartoryski (1853-1920). Będąc wzorowym gospodarzem, znacznie powiększył obszar swoich majątków. To on był autorem wydanej w 1896 roku broszurki O stylu krajowym w budownictwie wiejskim, która wywarta znaczny wpływ przy kształtowaniu się tak zwanego ?kostiumu?, inaczej ?stylu? krajowego na początku XX wieku. Ostatnim właścicielem Rokosowa był syn Zygmunta książę Jan Roman Czartoryski (1897-1986), którego wnukiem jest Guy Czartoryski (ur. 1964), kawaler maltański.

W 1930 roku właścicielem Rokosowa był książę Jan Roman Czartoryski. Majątek w 1926 roku liczył 796 hektarów, miał gorzelnię i cegielnię.

Włoszakowice

Ten niezwykły pałac ? owoc fantazji fundatora i biegłości projektanta ? wybudowany został w latach 1749-1751 dla Aleksandra Józefa Sułkowskiego (1695-1762) z niedalekiej Rydzyny, ministra Augusta II Sasa, przyszłego księcia Świętego Cesarstwa. Sułkowski, wcześniej członek loży drezdeńskiej, był jednym z pierwszych polskich masonów i chciał poza oficjalną rezydencją w Rydzynie mieć oddzielne zacisze dla swych masońskich ?skłonności?. Zlecił więc zdolnemu architektowi ze środowiska warszawsko-drezdeńskiego postawienie we Włoszakowicach na sztucznie utworzonej wyspie budowli na planie tak znaczącej w symbolice wolnomularskiej kielni. Dla posiedzeń loży przewidział grotę zlokalizowaną na parterze nowego budynku. Pałac de facto parterowy, wysoko podpiwniczony, z górną kondygnacją znacznie cofniętą i nie zawierającą pomieszczeń, a służącą jedynie podwojeniu wysokości i doświetleniu reprezentacyjnej trójkątnej sali mieszczącej się w środku budynku. Pierwotnie kondygnację tę wieńczyła efektowna kopuła, którą niestety zlikwidowano w XIX wieku i zastąpiono skromną żelazną balustradą. Naroża budynku półkoliście ścięte i dekorowane umieszczonymi we wnękach puttami, zapewne dłuta Andrzeja Schmidta z Reszla. Wejście poprzedzone dwubiegowymi schodami, a portal zwieńczony okazałym herbem Sułkowskich Sulima podtrzymywanym przez Iwy z orderami Orła Białego i św. Andrzeja. Trudno powiedzieć, skąd architekt zaczerpnął tak nietypową formę pałacu, gdyż w ramach budownictwa rezydencjonalnego pozostaje on realizacją bez analogii. Jest on jedynie uderzająco podobny do projektu klasztoru i kościoła włoskiego architekta Andrei Pozza w dziele Pespectivae Pictorum atque Architectorum, wydanym w 1711 roku w Augsburgu. Ale czy projekt budowli sakralnej mógł stać się wzorem dla pałacu. Być może. W końcu wolnomularstwo z nabożeństwem oddawało się parasakralnym obrządkom i rytuałom.

art budynki srebrna gora laszczyn jarogniewice owinska poczatki zabiczyna g 2 art budynki g 2 karmin obudno gultowy kakolewo konin g 3 art budynki g 3 mikoszki popowo ignacewo rojeczyn wielowies mosciejewo g 4 art budynki g 4 historia jarocina jarocin nierzychowo wlasciciele pakoslawia pakoslaw g 5 art budynki g 5 polazejewo zbietka wilkowo polskie szyplow swadzim g 6 art budynki g 6 chechel obra starkowiec wolsztyn komorowo historia miasta g 7 art budynki g 7 zakrzew siedmiorogow okolica siedmiorogowa otorowo miejscowosc ossowskich g 8 art budynki g 8 dzieje zajaczkowa karczewo jablonna wlasciciele majatku pareczewo g 9 art budynki g 9 racot plan budowli redgoszcz poczatki rokosowa wloszakowice g 10 art budynki g 10 zbaszyn wyskoc pepowo chociszewice napachanie lusowko g 11 art budynki g 11 grotkowo klonowiec wazne dzieje poczatki lewkowa budowa palacu g 12 art budynki g 12 lewkow poczatki wojnowa zielona gora wojnowo uscikowo g 13 art budynki g 13 trzcinica wielkosc majatku trzebiny szczury wlasciciele dworu g 14 art budynki g 14 pomarzanowice jankowscy helenowo gutow wlasnosc kosciana g 15 art budynki g 15 bonikowo boczkow czarnotki ciolkowscy ciolkowo g 16 art budynki g 16 trebaczow stary sielec wyglad dworu wielen polnocny historia wielenia g 17 art budynki g 17 kowalew kaczkowo grocholin wyglad palacu piotrkowice g 18 art budynki g 18 poznan piotrowo nowy wlasciciel rozbudowa dworu wroniawy zelice g 19 art budynki g 19 slawin wierzbiczany swieciechowa studzieniec architektura dworow g 20 art budynki g 20 sokolowice rusko rozpetek niszczenie rezydencji wrzesnia opieszyn domy szkieletowe pod klucz wizualizacja danych na mapie wdmuchiwanie celulozy szkiełkowanie aluminium wzorcowanie siłomierza ceny transferowe dokumentacja cięcie wodą waterjet ogrodzenia panelowe cieszyn wzorcowanie dynamometru chłodnictwo pomorskie